Na povezavi

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=j&pmid=e2v852pffggn

so  seznami za učbenike, delovne zvezke in potrebščine šolsko leto 2020/2021.