Na šoli sta organizirana malica in kosilo.

MALICA

Učenci malicajo v učilnicah. Dežurni učenci prinesejo malico v učilnice. Pred malico si učenci temeljito  umijejo roke in se postavijo v vrsto. Na malico čakajo mirno in tiho. Malico kulturno in spoštljivo pojedo in po njej za seboj pospravijo in pobrišejo mizo.

Ostanke hrane in odrabljen pribor ločeno pospravijo na dogovorjen način.

KOSILO

Učenci kosijo v jedilnici. Pred kosilom si temeljito umijejo roke, nato zapustijo učilnice. Na kosilo čakajo v vrsti mirno in tiho. Učenci med čakanjem v vrsti upoštevajo navodila učiteljev.

Jedo tiho in se med jedjo ne pogovarjajo. Kosilo pojedo kulturno in spoštljivo. Hrane ne mečejo stran. Vzamejo toliko hrane, kolikor je lahko pojedo. Za seboj počistijo mizo. Ostanke hrane, pribor in embalažo pospravijo na za to posebej določena mesta.

Za razkuževanje miz poskrbijo učitelji.

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

Vodja šolske kuhinje je Darko Čuk.
Organizatorka šolske prehrane je Iris Lisjak.