Različne osnutke za znak naše šole je oblikovala učiteljica Silva Copič, dokončala pa jih je učiteljica Ana Trošt. Izmed predlogov so ob zaključku šolskega leta 2013/2014 učenci in zaposleni izbrali znak, ki bo predstavljal našo šolo. V znaku je naša naravna znamenitost okno, po katerem je kraj tudi dobil ime, in pa odprta knjiga, ki predstavlja učenost, znanje in šolo.