Krajši program predšolske vzgoje se izvaja tekom celega šolskega leta v obsegu 240 ur. V skladu z normativi je oblikovan en heterogen oddelek drugega starostnega obdobja. V program se lahko vključijo otroci, ki so dopolnili štiri leta pa vključno do vstopa v šolo. Program poteka v 1. polletju
dvakrat tedensko, v 2. polletju pa trikrat tedensko. Program se izvaja v času pouka od 7.30 ure do 11.30 ure. Za otroke je organizirana dopoldanska malica in prevoz domov s šolskim kombijem. Krajši program izvaja vzgojiteljica Ivica Vidmar. V program se aktivno vključujejo tudi dijaki
srednje šole Veno Pilon, ki v vrtcu opravljajo praktično usposabljanje.


CILJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA:
 osvajanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje
 razvijanje sposobnosti razumevanja in spoznavanje samega sebe in drugih
 razvijanje medgeneracijskega in medkulturnega sodelovanj
 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja
 razvijanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter neodvisnega mišljenja
 spodbujanje jezikovnega razvoja, učinkovito in ustvarjalno rabo govora ter pripravo na kasnejše branje in pisanje
 doživljanje umetniških del in umetniškega izražanja
 krepitev telesnega in gibalnega razvoja
 spodbujanje sodelovalnih odnosov, izmenjave znanj in dobrih izkušenj
 seznanjanja otrok z našo kulturo, običaji in praznovanji
 učenje prvin bontona in moralno etičnih vrednot


Prednostna naloga:
V šolskem letu 2021/2022 bo naša prednostna naloga povezana s projektom Turizem in vrtec. Letošnja rdeča nit projekta je Voda in zdravilni turizem. Naslov naše naloge bo: KAPLJICE VODE RAZŽIRAJO TUDI KAMEN. V okviru projekta bomo spoznavali naravne pojave in znamenitosti našega področja, ki jih je ustvarila voda. Dejavnosti v okviru projekta bomo predstavili lokalni skupnosti na priložnostni razstavi.


Vsebinski del LDN bo obogaten z naslednjimi projekti/ dejavnostmi:
Projekt: JAZ IN ZDRAVJE ( zdravstveni dom Ajdovščina).
Projekt: PASAVČEK (agencija RS za varnost v prometu).
Projekt VARNO S SONCEM (vzgojiteljica, starši).
Športni program: SONČEK (vzgojiteljica, starši).
Projekt: TURIZEM IN VRTEC.(vzgojiteljica, starši, lokalna skupnost)
Projekt: SIMBIOZA GIBA.
Projekt: MLADOST NA BURJI.
Rojstnodnevna praznovanja.
Vključevanje v življenje in delo šole (kulturni, športni, tehnični dnevi).
Dejavnosti v pustnem času.
Srečanje s starši in starimi starši.
Sodelovanje na različnih natečajih.
Sodelovanje na šolskih prireditvah.
Sodelovanje z društvi in KS (lovci, krajevna skupnost, skakalni klub…).
Sodelovanje z učitelji in učenci OŠ.
Sodelovanje s šolsko knjižničarko.
Sodelovanje s šolsko svetovalno službo.
Povezovanje s srednjo šolo Veno Pilon – organizatorko PUD-a Karmen Lemut.

Načrtovanih je 10 tematskih sklopov:
September: Jaz in moja skupina cicibančkov.
Oktober: Shrambe se polnijo.
November: Sredstva javnega obveščanja.
December: Čas pričakovanja…
Januar: Vesolje in čas v njem.
Februar: Kdo je umetnik? Sem to lahko jaz?
Marec: Moj dom, moja domača vas.
April: Teče, teče, vodica…
Maj: Travnik je zacvetel.
Junij: Morska ribica nam pripoveduje…