Spoštovani starši,

NIJZ nas je obvestil, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo v zavodu, do napotitve v karanteno na domu podaljšal za nekaj dni. V soboto 15. 1. 2022 je zamik znašal že dva dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik.

Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok in učencev boste za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku karantene.

Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (na portalu eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Od 19. 1. 2022 dalje velja nov Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19. Ta se je spremenil tako, da izjema od napotitve v karanteno na domu velja tudi za učence in predšolske otroke, ki so imeli visokorizični stik v vzgojno-izobraževalnem zavodu, razen kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev. Ti učenci se morajo v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika vsakodnevno samotestirati v šoli. Predšolski otroci izvajajo samotestiranje doma. V skladu z odlokom učencem sedaj pripada 20 testov za samotestiranje mesečno.

Opravljeno samotestiranje v šoli šteje tudi za izpolnjevanje pogoja PCT za udeležbo v glasbeni šoli, obšolskih dejavnostih in pri kolektivnem uresničevanju verske svobode.

Učencem ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno (ga pa priporočajo), če:
– izpolnjujejo določila druge ali tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja izjeme od karantene (to pomeni, da so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni ali pa so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni), ali
– predložijo dokazilo (ki vsebuje QR kodo) o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

Nov odlok velja za karantene, ki se bodo začele po 19. 1. 2022.

Pojasnila o testiranju s testi HAG in testi HAG za samotestiranje so objavljena tudi na spletni strani Ministrstva za zdravje:  https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/

Zahvaljujem se vam za pomoč pri premagovanju trenutne situacije in vam želim vse dobro.

Danijela Likar, ravnateljica